close

تماس با مدیر سایت جهت رزرو تبلیغات 09337931003


بیا دیدنی های رشت رو با هم سیر کنیم


اجاره ساعتی انواع خودروهای لوکس بدون ضامن


اجاره ویلا

اجاره ویلای ارزان فقط با 100 تومن

نحوه بهترکردن کارایی سمعک

نحوه بهترکردن کارایی سمعک

شنوایی سنجی و تجویز سمعک

هرچند زبان او از طبيعي دور بود. به عنوان مثال گفتار کاهش شنوایی جني در جعبه ي 2.4 كلماتش و مهارت هاي معناشناسي بيش از مهارت هاي نحوي نشان داده شده.گرامر او در هر دو مورد توليد و درك داراي كمبود بود.در توليد،سخنان او تلگرافي و فقدان تكواژهاي گرامري بود. در تست هاي درك او براي فهميدن ساخت مجهول و فرق مشخص شده شكست خورد و او مشكلات ديگر رابه خوبي دارد.ديگر حقيقت درباره زبان جني ممكن است با حذف هاي گرامري مرتبط باشد تست هاي شنيدن دو گوشي نشان داده كه زبان يك فعاليت نيمكره ي راست براي جني است .در حقيقت،طبيعت حذف گرامري براي كمبود گرامري با بيماراني كه زبان را بعد از جدايي و برداشت نيمكره ي چپ دريافت كردند ،مقايسه شده. يك توضيح ممكن اين پديده اين است كه حتي خيلي دير براي پردازش نرمال فراكيري زبان به عنوان عملكرد نيمكره ي چپ در معرض زبان قرار گرفته است. او زبان را با نيمكره ي راست به دست اورد و چنانچه ما در اطلاعات افازي ديديم نيمكره ي راست در زبان خوب نيست و انجنان كه راست به اندازه ي نيمكره ي چپ در زبان خوب نيست . چنانچه كورتيس1977 ان را توصيف كرد.

تعامل كلامي با جني به طور عمده شامل يك نفر به طور مكرر سوالي را از جني پرسيده تا جني جواب داده يا جني توضيحي داده و يكي ديگر به ان در بهضي روش ها پاسخ دهد. جز براي ان نمونه هافجايي كه اعمال جني كنترل بر اين موضوع از طريق تكرار ،تعامل كلامي با جني اغلب هميشه كنترل شده و يا هنجار است و به وسيله ي شخصي گه با جني نه به وسياهي ان ئصحبت مي كند. كرتيس اين بيكفايتي مكالمه را به فقدان اوليه تجربه اجتماعي جني نسبت داد.مطالعهي جني ،اساسا حاوي اطلاعات مفيد بيشتر نسبت به گزارشات اخير هست. مداركي كه زبان يك عملكرد نيمكره ي راست براي جني بود پيشنهاد مي كند كه در 13 سالگي نيمكره ي چپ هرگز براي زبان مورد استفاده قرارنگرفته بود و ا ن توانايي را از دست داده است.هر چند تغيير عواقب جني به وسيله ي حقيقتي كه ما نميدانيم هنوز مختل هست و با اطميناني كه جني يك بچه نرمال جز برا يتجربه او بود اول وقتي جني به وسيله ي يك دكتر هنگامي كه نوزاد بود اورا به عنوانMR تشخيص داده شد اگرچه احساس پزشك متخصص درست بوده حتي قبل از انكه جني كاملا جدا شده و چيزهايي نسبت به محيط ايده ال كم داشت اما هرگز دنباله اي از ان وجود نداشت . سوزان كورتيس كسي كه با جني صميمانه تر( نزديكتر ) كار كرد شديدا با اين امكان كه جني برگردد مخالف بود( رايمر 1993) اما ما به راحتي نميتوانيم مطمين شويم.

منبع:

https://tehransafir.com/%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%B3/برچسب ها : سمعک , قیمت سمعک , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , سمعک فوناک , سمک زیمنس , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , انواع سمعک , خرید سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در شنبه 25 بهمن 1399ساعت 17:01 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 6

شرایط بهتر با انتخاب سمعک مناسب برای افراد کم شنوا

وقتي كه نويز به يك محدوده فركانسي باريكي منحصر شده باشد، سمعک گوش تك ميكروفنه ي كاهش نويز مي‌تواند به يك افزايش قابل توجه در وضوح گفتار منجر شده. چندين راه وجود دارد براي اجرا تك ميكروفونه جهت كاهش نويز، اما بيشتر سيستم‌ها به طور متنوعي از هر دو تا wiener filtering يا spectral subtraction استفاده مي كنند، و اساس آنها همانطور كه در ادامه مي آيد خواهد بود.يك فيلتر wiener يك فيلتر براي تشخيص است كه بهره در هر فركانس به يك مسير ويژه SNR در آن فركانس بستگي دارد. به طور خاص بهره مساوي است با توان سيگنال تصميم بر مجموع توان سيگنال و نويز .

آن مي تواند در صورت رياضي نشان داده شود كه به همه شكل هاي فيلتر به تجسم درآيد، فيلتر و اميدي شكل موج كه فيلتر خروجي ايجاد مي كند مشابه سيگنال (بدون نويز) در ورودي است. مسئله اي كه باايجاد چنين فيلتري بديهي است، چور مي توانيم بهره فيلتر را محاسبه كنيم هنگامي كه نويز زمينه باز شناختان (آگاهي ها) درباره قدرت سيگنال در هر فركانس جلوگيري مي كند؟ همه ما مي دانيم توان آن براي سيگنال به علاوه نويز وجود دارد به دليل چيزي است كه تك ميكروفنه ما برداشت مي كند.

پاسخ چيزي است كه توان سيگنال بايد تخمين زده باشد وقتي كه سيگنال درخواستي يك گفتار از طرف تك گوينده باشد، دامنه گفتار در طريقه نامشخصي بالا و پايين ربان دار مي شود همچنين اسپكترم فركانسي در يك طريقه مشخصي تغيير مي كند و اين مشخصات مي تواند براي ايجاد آشكارگر Speech/ non speech استفاده شود. اگر ما بتوانيم طيف تواني ( ميانگين بالاي برخي تقدم زماني كوتاه و بلند) نويز را وقتي كه گفتاري وجود ندارد و همچنين گفتار به علاوه نويز را تخمين بزنيم. سپس ما مي توانيم اولين اين ثانيه مرا كم كنيم ناتوان گفتار را به تنهايي تخمين بزنيم.بلوك دياگرام يك فيلتر وانيري را نشان داده كه در اين مطالب هم استفاده شده فيلتر به وسيله يك سيگنال كه SNR را در هر فركانس منعكس مي كند كنترل شده است.

يك سيستم كاهنده طبيعي به وسيله كاستن بزرگي ( به عبارتي دانه) اسپكترام نويز از بزرگي اسپكترام گفتار به علاوه نويز كاهنئده اگر هر دو بزرگي ها به دقت شناسايي شود آنوقت تفاوت به تنها بزرگي اسپكترام گفتار خواهند بود. مسئله مشهود با اين سيستم تعيين اسكپترام نويز هست چون ميكروفن تركيب گفتار و نويز را دريافت مي كند.يك راه حل اين است كه اسكپترام نويز كنوني را با ميانگين گيري از اسپكترام نويزي كه درصد لحظه قبل وجود داشته تخمين بزنيم. دقيقا مثل فيلتر واينري البته ما تنها در صورتي مي توانيم اسكپترام قبلي را اندازه گيري كنيم كه بدانيم كه نويز مستقلا وجود دارد.

در نتيجه، سيستم كاهنده طبيعي ( اسپكرتال) به يكاشكارگر وجود و يا عدم وجود گفتار احتياج دارد ،همانطور كه در شكل 7.10نشان داده شده.تنها دامنه هاي گفتار به علاوه ي سيگنال نويز به وسيله پردازش اصلاح شده اند. هيچ راه شناخته شده اي براي تخمين اينكه چه فاز گفتاري به تنهايي بايد باشد وجود ندارد بنابراين تبديل فوريه معكوس معمولا در فاز اصلي گفتار به اضافه ي نويز استفاده مي شود . اگر فرايند كاهنده به طور كاملي كار كند دامنه اسكپترام خروجي مساوي است با دامنه اسكپترام گفتاري تنها اما فاز اسكترام چيز خراب نشده وسيله نويز از بين مي برد اين به طور معكوس روي كيفيت گفتار اثري مي گذارد اما ممكن است بهتر باشد تا هيچ نويزي از بين نرود.

منبع:

https://tehransafir.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%85%d8%b9%da%a9/


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در يکشنبه 23 آذر 1399ساعت 10:09 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 6

خواندن و نوشتن با سمعک

در فرهنگ هایی که زبان نوشتاری وجود دارد ادامه مطلب این امکان وجود ندارد که زبان نوشتاری به شیوه طبیعی و بدون آموزش هم چون زبان گفتاری توسط کودک فراگرفته شود. بعلاوه توانایی و روال یادگیری خواندن و نوشتن هم بسیار متفاوت بین افراد می باشد، برخی کودکان پیشرفت بسیار سریع با تلاش اندک و برخی نیاز به تلاش بیشتر دارند. فردی که خواندن و نوشتن فرانگرفته باشد مشکلات اجتماعی متعددی را تجربه می کند اما دارای شرایط پاتولوژیک تلقی نمی گردد، این عکس شرایطی است که فرد در معرض زبان قرار گرفته اما قادر به کسب آن نبوده، زیرا این شرایط پاتولوژیک تلقی می گردد.

شرایط پاتولوژیکی متعددی داریم از جمله دیسلکسی، که ناتوانی فرد در خواندن می باشد. خواندن پاسخ طبیعی در معرض زبان نوشتاری قرار گرفتن نمی باشد. این واقعیت ها همه به معنی این است که زبان نوشتاری یک پدیده فرهنگی است برخلاف زبان گفتاری که ماهیت بیولوژیکی دارد.

برخلاف زبان گفتاری، زبان نوشتاری از لحاظ سازماندهی و بازنمایی بسیار متفاوت می باشد.

قابلیت کسب و بازنمایی سیستم زبان در مغز که منجر به شکل گیری گرامر جهانی می گردد بخشی از ویژگی های انسان بودن است مانند پوسچر بدن انسان و ماهیت دو پا راه رفتن او، به عبارتی مشابه دیگر ویژگی های آناتومیکی و فیزیولوژیکی می باشد. کسب زبان توسط کودک مستلزم سازمان گرفته شدن مغز به شیوه از پیش تعیین شده ژنتیکی در پاسخ به تجربیات زبانی کودک در محیط می باشد. زبان تنها سیستمی نمی باشد که اینگونه کار می کند. سیستم های بینایی و شنوایی هم از لحاظ ژنتیکی به گونه ای برنامه ریزی شده اند که سازماندهی و عملکردی مشابه دارند، اما اگر تحریکات بینایی و شنوایی در زمان مناسب حین تکامل ارائه نگردند، به درستی رشد و تکامل نمی یابند. تجربه قرار گیری در برابر دیگر حواس نیز در هر سیستم حسی ضروری می باشد. نکته مهم این است که سازماندهی پاسخ های نورولوژیک به طور دقیقی خاص هر گونه می باشد.

منبع:

https://tehransafir.com/


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 19 آذر 1399ساعت 14:16 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 11

خواندن و نوشتن با سمعک

در فرهنگ هایی که زبان نوشتاری وجود دارد ادامه مطلب این امکان وجود ندارد که زبان نوشتاری به شیوه طبیعی و بدون آموزش هم چون زبان گفتاری توسط کودک فراگرفته شود. بعلاوه توانایی و روال یادگیری خواندن و نوشتن هم بسیار متفاوت بین افراد می باشد، برخی کودکان پیشرفت بسیار سریع با تلاش اندک و برخی نیاز به تلاش بیشتر دارند. فردی که خواندن و نوشتن فرانگرفته باشد مشکلات اجتماعی متعددی را تجربه می کند اما دارای شرایط پاتولوژیک تلقی نمی گردد، این عکس شرایطی است که فرد در معرض زبان قرار گرفته اما قادر به کسب آن نبوده، زیرا این شرایط پاتولوژیک تلقی می گردد.

شرایط پاتولوژیکی متعددی داریم از جمله دیسلکسی، که ناتوانی فرد در خواندن می باشد. خواندن پاسخ طبیعی در معرض زبان نوشتاری قرار گرفتن نمی باشد. این واقعیت ها همه به معنی این است که زبان نوشتاری یک پدیده فرهنگی است برخلاف زبان گفتاری که ماهیت بیولوژیکی دارد.

برخلاف زبان گفتاری، زبان نوشتاری از لحاظ سازماندهی و بازنمایی بسیار متفاوت می باشد.

قابلیت کسب و بازنمایی سیستم زبان در مغز که منجر به شکل گیری گرامر جهانی می گردد بخشی از ویژگی های انسان بودن است مانند پوسچر بدن انسان و ماهیت دو پا راه رفتن او، به عبارتی مشابه دیگر ویژگی های آناتومیکی و فیزیولوژیکی می باشد. کسب زبان توسط کودک مستلزم سازمان گرفته شدن مغز به شیوه از پیش تعیین شده ژنتیکی در پاسخ به تجربیات زبانی کودک در محیط می باشد. زبان تنها سیستمی نمی باشد که اینگونه کار می کند. سیستم های بینایی و شنوایی هم از لحاظ ژنتیکی به گونه ای برنامه ریزی شده اند که سازماندهی و عملکردی مشابه دارند، اما اگر تحریکات بینایی و شنوایی در زمان مناسب حین تکامل ارائه نگردند، به درستی رشد و تکامل نمی یابند. تجربه قرار گیری در برابر دیگر حواس نیز در هر سیستم حسی ضروری می باشد. نکته مهم این است که سازماندهی پاسخ های نورولوژیک به طور دقیقی خاص هر گونه می باشد.

منبع:

https://tehransafir.com/


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 19 آذر 1399ساعت 14:16 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 12

خواندن و نوشتن با سمعک

در فرهنگ هایی که زبان نوشتاری وجود دارد ادامه مطلب این امکان وجود ندارد که زبان نوشتاری به شیوه طبیعی و بدون آموزش هم چون زبان گفتاری توسط کودک فراگرفته شود. بعلاوه توانایی و روال یادگیری خواندن و نوشتن هم بسیار متفاوت بین افراد می باشد، برخی کودکان پیشرفت بسیار سریع با تلاش اندک و برخی نیاز به تلاش بیشتر دارند. فردی که خواندن و نوشتن فرانگرفته باشد مشکلات اجتماعی متعددی را تجربه می کند اما دارای شرایط پاتولوژیک تلقی نمی گردد، این عکس شرایطی است که فرد در معرض زبان قرار گرفته اما قادر به کسب آن نبوده، زیرا این شرایط پاتولوژیک تلقی می گردد.

شرایط پاتولوژیکی متعددی داریم از جمله دیسلکسی، که ناتوانی فرد در خواندن می باشد. خواندن پاسخ طبیعی در معرض زبان نوشتاری قرار گرفتن نمی باشد. این واقعیت ها همه به معنی این است که زبان نوشتاری یک پدیده فرهنگی است برخلاف زبان گفتاری که ماهیت بیولوژیکی دارد.

برخلاف زبان گفتاری، زبان نوشتاری از لحاظ سازماندهی و بازنمایی بسیار متفاوت می باشد.

قابلیت کسب و بازنمایی سیستم زبان در مغز که منجر به شکل گیری گرامر جهانی می گردد بخشی از ویژگی های انسان بودن است مانند پوسچر بدن انسان و ماهیت دو پا راه رفتن او، به عبارتی مشابه دیگر ویژگی های آناتومیکی و فیزیولوژیکی می باشد. کسب زبان توسط کودک مستلزم سازمان گرفته شدن مغز به شیوه از پیش تعیین شده ژنتیکی در پاسخ به تجربیات زبانی کودک در محیط می باشد. زبان تنها سیستمی نمی باشد که اینگونه کار می کند. سیستم های بینایی و شنوایی هم از لحاظ ژنتیکی به گونه ای برنامه ریزی شده اند که سازماندهی و عملکردی مشابه دارند، اما اگر تحریکات بینایی و شنوایی در زمان مناسب حین تکامل ارائه نگردند، به درستی رشد و تکامل نمی یابند. تجربه قرار گیری در برابر دیگر حواس نیز در هر سیستم حسی ضروری می باشد. نکته مهم این است که سازماندهی پاسخ های نورولوژیک به طور دقیقی خاص هر گونه می باشد.

منبع:

https://tehransafir.com/


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 19 آذر 1399ساعت 14:16 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 11

انواع فرکانس های سمعک

بهترين اجزا اين نوع فيلترينگ وقت است وبسایت كه سمعك به طور پيوسته خروجي اش را مانيتور مي كند تا نوسان فيدبك را آشكار كند، فركانس نوسانر ا اندازه گيري كند و به طور اتوماتيك پاسخ بهره فركانسي را تنظيم مي كند تا از تداوم آن جلوگيري كند اين قبيل عملكرد اتوماتيك اغلب به عنوان بهترين فيدبك searchand destroy ناميده مي شود.

بخش قبلي چندين روش كه سمعك در موضوع فركانس ها مي تواند كاهش يابد بعضي از اين روش ها به طور غيرعمدي پاسخ تقويت كننده را تغيير مي دهند بسته به شانس اين تغيير فاز ممكن است به جلوگيري از نوسان فيدبك كمك كند يا ممكن است ان را برگرداند. روش هاي ديگر گشاه نوسان فيدبك تغيير عمدي فاز پاسخ است هدف تضمين اين است كه در هر فركانس جائيكه بهره به قدر كافي بزرگ است تا نوسان ايجاد كند فاز پاسخ laop باعث مي شود فيدبك بيشتر منفي باشد تا مثبت. پاسخ بهره فركانس و پاسخ فاز فركانس كامل حلقه بازخوردي براي يك سمعك ITE است.

اين بوسيله ي قطع ارتباط بين تقويت كننده و رسيور اندازه گيري شده و سپس يك تست سيگنال درون رسيور تزريق مي شود آزمون سيگنال بيرون از رسيور مي رود بر مي گردد مسير نشست به ميكروفن بعد درون آمپلي فاير و سرانجام به نقطه كه به طور معمول متصل به رسيور است برمي گردد. دانه و فاز سيگنال آزمون (test signal) به اين نقطه مي رسد سپس پاسخ كاملا حلقه باز خوردي نشان داده شده مي تواند گفته شود كه فاز در فركانس 1200، 3500، 600 Hz سفر است بنابراين نوسان فيدبك مي تواند در هر يك از اين فركانس ها اتفاق بيفتد كه هر كدام به حلقه بهره بستگي دارد . اگر تنظيمات v.C افزايش يابد بديهي است كه از ميان اين فركانس هاي فيدبك بالقوه در ابتدا در فركانس 3500 Hz بهره لوپ مثبت خواهد شد.

منبع:

https://tehransafir.com/


برچسب ها : سمعک اتیکن , سمعک استارکی , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , سمعک , خرید سمعک , قیمت سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در شنبه 15 آذر 1399ساعت 14:41 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 11

بهترين اجزا اين نوع فيلترينگ سمعک چیست؟

وقتي كه بهره بيشتر احتياج باشد فروش سمعک به طور ويژه اي براي افراد با كم شنوايي شديد و عميق مفيد است يا براي كساني كه تمايل دارند مدل سمعك شان كوچكتر از مدل بدون فيدبك باشد.
وقتي كه earshell باز احتياج داريم اين به طور خاص براي كساني با كم شنوايي متوسط در فركانس هاي پايين و كم شنوايي شديد در فركانس هاي بالاتر مفيد است
شكل 7.11(پاسخ فركانسي يك سمعك چهار كاناله كه در آن براي جلوگيري از فيدبك صوتي بهره منطقه فركانسي 2 تا 4 كيلوهرتز كم شده است)

مقدار ايمن مي تواند توسط موارد زير تعيين شود :
پزشك در زمان فيتينگ_ اين كار توسط پزشك(درمانگر)به وسيله انتخاب حداكثر بهره اي كه فقط از نوسان اجتناب كند يا توسط پزشك كه آستانه تراكم را تا توقف نوسان افزايش مي دهد به دست مي آيد:
سيستم فيتينگ در زمان فيتيگ- اين كار به وسيله انجام يك آزمون فيدبك in-situ بدست مي آيد كه سيستم فيتيمگ به طور اتوماتيك بهره را در هر كانال افزايش مي دهد تا مقداري كه سيستم فيتينگ وقوع نوسان را كشف كند.
سمعك وقتي كه آن روي گوش گذاشته مي شود اين كار به وسيله سمعك كه بهره را در يك كانال كاهش مي دهد هر گاه سمعك وقوع نوسان را در همان كانال كشف كند.
فيلترهاي ديجيتال (شكل 2.7.2) مي توانند حتي كنترل دقيقتر شكل پاسخ بهره – فركانس را فراهم كنند. فقط يكبار فركانس هايي كه مي توانند باعث نوسان فيدبك شوند كشف مي شوند. ناچ هاي باريگ مي توانند در پاسخ بهره فركانسي حول و حوش هر يك از اين فركانس جاسازي شده باشند. سيستم هاي نشان دهدي عمومي اين تكنيك را به طور موثري چندين سال است كه استفاده كرده اند.
متاسفنه فركانس هايي كه فيدبك اتفاق مي افتد در كل زمان ثابت نمي ماند. به خاطر بياوريد كه نوسان ها در فركانس اي با پاسخ صحيح فاز اتفاق مي افتد اگر قالب كمي در گوش حركت كند، يا شخص فك اش را حركت دهد ( و بنابراين محصول گيجگاهي- فكي اش) كلاه بپوشد يا دستش رانزديك گوشش قرار دهد، مشخصات مسير نشت مي تواند تغير كند بنابراين فركانس نوسان هم مي تواند تغير كند اين يعني اينكه حالا يك ناچ در فركانس ديگري احتياج شده نوسان مي تواند كاملاً جلوگيري شود تنها اگر ناچ ها به اندازه كافي پهن و زياد باشند كه همه فركانس هاي نوساني ممكن را پوشش دهند يعني در حالتي كه در هر فركانسي بهره كوچكي وانهاده شود.

منبع:


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در شنبه 15 آذر 1399ساعت 14:37 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 12

تغییر افراد کم شنوا بعد از استفاده از سمعک

وقتی گفته می شود که زبان انسان جهانی و همگانی است وبسایت منظور آن کاملا متفاوت از مثال فوق است. تمای زبان ها در سازمان بندی و عملکرد مشابه هستند. هر زبانی دارای واژگان و گرامر است، اجزایی که حاوی بلوک های ساختمانی هستند که به طور بالقوه می توانند بی نهایت جمله را بسازند. به علاوه، سازمان بندی واژه ها و امکانات رسمی سیستم های گرامری در تمام زبان های بشری مشابه است. منظور psycholinguist ها از اینکه می گویند تمامی زبان های بشری از یک قالب واحد برش خورده اند نیز همین است. برای فهمیدن اینکه عملکرد این شباهت سازمانی چگونه است، ضرورت دارد تا انواع قواعد (rule) و اصولی که در دستور زبان (grammar) وجود دارند و انواع اطلاعاتی که از واژه ها دریافت می شوند را بررسی کنیم. قبل از شروع به شما یادآوری می کنیم که کلمات " rule" و " grammar" در زبان شناسی نسبت به آنچه در زبان روزمره می شناسید معانی متفاوتی دارند. grammar توصیف رسمی یک زبان است و به صورت توانش زبانی در کاربران یک زبان، درونی و یکپارچه شده است. یک rule در یک grammar صرفا بیانیه ای است که توالی از یک نظم زبانی را ثبت می کند. ( به یاد می آورید که این شکل از تفکر زبان شناسی در گرامر بسیار متفاوت از چیزی است که یک دبیر انشاء در نظر دارد، برای او گرامر آن چیزی است که در یک نوشته استاندارد باید رعایت شود: قواعدِ استفاده، خط و نقطه گذاری )

منبع:

https://tehransafir.com/برچسب ها : سمعک اتیکن , سمعک استارکی , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , سمعک , خرید سمعک , قیمت سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 آذر 1399ساعت 12:05 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 11

درگیری های افراد کم شنوا با استفاده از سمعک

در فصل قبل گفتیم که به نظر می رسد. کلیک کنید تمامی زبان های بشری از یک قالب واحد برش خورده اند. هرچند در حال حاضر هزاران زبان در دنیا مورد استفاده است، به هزاران زبان در گذشته صحبت می شده و در آینده به هزاران زبان صحبت خواهد شد ولی زبان های مختلف عمیقا به یکدیگر شباهت دارند. اگر شما برای فراگیری یک زبان جدید تلاش می کنید ممکن است به راحتی این شباهت ها را باور نکنید. ممکن است فکر کنید که تفاوت های آنها بسیار بیشتر از شباهت های آنهاست. این درست است که هر زبان برای ترکیب صداها و تولید واژگان، ساخت عبارات از واژه ها و تولید جملات از عبارات روش های مخصوص به خودش را دارد. حتی ساختار کلمات در زبان های مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، این واقعیت را در نظر بگیرید که به پنج زائده ای که به انتهای بازوی شما متصل است در زبان انگلیسی hand گفته می شود و در اسپانیایی mano. این دو واژه خصوصیات بسیار متفاوتی دارند. mano از نظر گرامری مونث است و بنابراین حرف تعریف مونث la یا una به آن اختصاص می یابد و صفت هایی که به آن اختصاص می یابند باید به فرم مونث باشند. در حالی که hand از نظر گرامری فاقد جنسیت است. علاوه بر این، ساختار هجایی hand که در انگلیسی بسیار رایج است در اسپانیایی وجود ندارد و ممکن نیست. اگر از این منظر نگاه کنیم به نظر می رسد که تفاوت های این دو زبان بسیار زیاد است.

منبع:

https://tehransafir.com/برچسب ها : سمعک , خرید سمعک , قیمت سمعک , سمعک اتیکن , سمعک استارکی , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 آذر 1399ساعت 12:02 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 12

دستیابی به حالات روحی خوب با بهبود شنوایی توسط سمعک

درمطالعه دیگری که روی بیش از1200 کودک باکم شنوایی کلیک کنید ملایم صورت گرفت

ازآنها درخواست شدکه به سوالاتی ازقبیل "درطول ماه گذشته، درچه مواقعی احساس بدی درمورد

خودتان داشته اید؟" پاسخ دهند. به طورکلی، کودکان باکم شنوایی ملایم نسبت به کودکان بدون کم

شنوایی، اختلال عملکردخیلی بیشتری رادرمیزان اعتمادبه نفس نشان دادند (اعتمادبه نفس یاعزت

نفس یک بخش قابل ارزیابی self-concept می باشد). محققین به این نتیجه دست یافتندکه حتی کم

شنوایی های ملایم نیزمی تواند باعث افزایش اختلال عملکرد عاطفی واجتماعی دربین کودکان درسن

مدرسه شود.

کودکانی که باکم شنوایی بزرگ می شوند، اغلب نه تنهابه علت مشکلات ارتباطی شان بلکه هم چنین

به علت مسائل ظاهری یعنی "متفاوت دیده شدن"، دارای فیدبک هاوعکس العمل های منفی می باشند.

این نکته نیزباید ذکرشود،که به نظرمی رسدکه درکودکان قبل ازمدرسه احتمال بروزاین عکس العمل

ها وذهنیت های منفی کمتراست وهم چنین اینکه درنوجوانان احتمال عادت کردن به کم شنوایی

وپذیرش آن بیشتراست. اما درکل اگر ظاهریک وسیله روی گوش یادرون گوش باعث ایجاد عکس

العمل های منفی دربین افرادی که آن را می بینند، شود دراین صورت احتمال اینکه عکس العمل های

آنها توسط فردکاربرسمعک درک شود، بیشتراست که درنتیجه می تواند به طورمضرروی

self-concept کاربرسمعک تاثیربگذارد. اگرما عکس العمل های جامعه نسبت به سمعک را

درنظر نگیریم یااینکه آنها رابی اهمیت جلوه دهیم، دراین صورت مابه کودکانی که باکم شنوایی

بزرگ می شوند زیان می رسانیم. Edwards به ما یادآوری می کندکه "سمعک وسیله ای است که

تفاوت های بین کودک کم شنواوهمسالان اورا تشدید می کند"؛ کودکان سزاوارصداقت ماهستند برای

اینکه وجود این تفاوت هاراتصدیق کنیم. (به منظورتجربه مستقیم اثرکم شنوایی به افرادبا شنوایی

نرمال توصیه می شود یک جفت سمعک کاملاقابل دید رابه مدت یک روزکامل دراجتماع روی

گوششان بگذارند وتاثیرات سابجکتیوناشی ازافراد پیرامون شان وهم چنین عکس العمل های خودشان

ثبت کنند.

منبع:

https://tehransafir.com/


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در شنبه 8 آذر 1399ساعت 11:55 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 12